JUDr. Miloslav Peterka

notář v Praze

JUDr. Miloslav Peterka, notář se sídlem v Praze, poskytuje veškeré služby dle zák. č. 358/1992 Sb., notářského řádu a dále je jako soudní komisař pověřován Obvodním soudem pro Prahu 4 v řízeních o pozůstalosti.

Svou činnost vykonává jako notář v kanceláři,  která se nachází ve 2. poschodí schodiště IV. pasáže Černá Růže, Na příkopě 853/12, Praha 1 (vchod též z ulice Panská 4 – viz mapa pasáže)

JUDr. Miloslav Peterka  je na základě rozvrhu práce pověřován Obvodním soudem pro Prahu 4, aby jako soudní komisař jménem soudu projednával pozůstalostní řízení po osobách, které:

(a) měly poslední evidovaný trvalý pobyt na území soudního obvodu Prahy 4 (do obvodu Obvodního soudu pro Prahu 4 náleží území městských částí Praha 4, Praha 11, Praha 12, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Šeberov a Praha-Újezd) a;

(b) mají datum narození v prosinci každého roku.

Odměna notáře v řízení o pozůstalosti se řídí vyhláškou č. 196/2001 Sb. Ministerstva spravedlnosti a vypočítá se zejména dle § 13 cit. vyhl. s připočtením hotových výloh a 21 % DPH.

Dodání listin do pozůstalostního spisu v rámci řízení o pozůstalosti (např. ocenění nemovitostí) je možné pouze po předchozím objednání.

Ke stažení

JUDr. Miloslav Peterka poskytuje veškeré služby dle zák. č. 358/1992 Sb., notářského řádu. V rámci této agendy to jsou mimo jiné následující služby:

 • darovací smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o převodu podílu v obchodních společnostech
 • zápisy do evidence skutečných majitelů
 • zástavní smlouvy
 • listiny o právním jednání pro případ smrti – závěti, listiny o vydědění, dědické smlouvy
 • zakládání, změny a zrušení obchodních společností a družstev
 • přímé zápisy do obchodního rejstříku
 • notářské zápisy se svolením k přímé vykonatelnosti
 • úschovy peněz a listin
 • osvědčení skutkového stavu/děje/obsahu webových stránek
 • smlouvy o modifikaci majetkového režimu manželů či snoubenců

Na tyto služby je nutné předchozí objednání (služby jsou poskytovány i mimo úřední hodiny a po předchozí domluvě i mimo kancelář notáře).

Kancelář JUDr. Miloslava Peterky poskytuje mimo jiné následující služby v oblasti ověřování a vydávání ověřených výpisů:

 • ověření pravosti podpisu (legalizace)
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)
 • výpisy z informačních systémů veřejné správy (služby Czech POINT):
  • výpisy z obchodního rejstříku
  • výpisy z katastru nemovitostí
  • výpisy z rejstříku trestů
  • výpisy z živnostenského rejstříku
  • výpisy z bodového hodnocení řidiče

Služby jsou v úředních hodinách poskytovány bez předchozího objednání.

Kontakt

Adresa

pasáž Černá Růže
schodiště IV., 2. patro
Na příkopě 853/12
110 00 Praha 1

viz mapa níže

Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 – 15:00
Úterý: 08:00 – 15:00
Středa: 08:00 – 15:00
Čtvrtek: 08:00 – 17:00
Pátek: 08:00 – 14:00

Kontakt

telefony: tajemnice
221 014 700, 221 014 701
další telefonní kontakty:
221 014 704, 221 014 707
221 014 709
email: kancelar@notarpeterka.cz
IDDS: 2trcbat

Úřední hodiny udávají dobu, po kterou je kancelář otevřena pro veřejnost – zejména za účelem legalizace (ověření pravosti podpisu), vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s listinou) či služeb Czech Point.

Ostatní notářské služby jsou po předchozí domluvě poskytovány i mimo úřední hodiny.

V případě obsazené linky je hovor automaticky přesměrován na nejbližší volnou linku.

Upozorňujeme Vážené klienty, že parkování u notářské kanceláře je v důsledku tzv. modrých parkovacích zón problematické. Doporučujeme využít městské hromadné dopravy (metro A, B – stanice Můstek; tram. zastávka Václavské náměstí nebo Jindřišská). Před notářskou kanceláří je rezervované místo pro invalidy, jeho dostupnost však nelze garantovat